FAQ

Våra vanligaste frågor

Att strejka

Klicka här för att registrera din strejk. Om du vill rapportera en tidigare strejk, klicka istället här.

Ja, för att sitta och strejka/demonstrera på en allmän plats behöver du ett polistillstånd som heter allmän sammankomst. Om du inte har tillstånd kan polisen kräva att du flyttar dig från den allmänna platsen.

Här hittar du blanketten för att ansöka om tillstånd.

Bestäm dig för en plats. Helst utanför ditt kommunhus eller på ett stort torg.

Ansök om tillstånd för att få ha din strejk/demonstration där!

Klimatet

Parisavtalet har skrivits under av 194 länder. Det är ett avtal som är framförhandlat på det stora FN-klimatmötet COP 21. Det syftar på att man ska hålla den globala uppvärmningen under 1.5 grader. Att hålla den globala uppvärmningen under 1.5 grader är helt nödvändigt för att vi ska kunna behålla ett säkert klimat och framtid för oss alla. Men även om 194 länder har signerat parisavtalet är det inte ett enda land som har bevisat de följer avtalet.

Följ oss på Instagram