Vad är Parisavtalet?

Parisavtalet är ett avtal som förhandlades fram på det stora FN-klimatmötet COP21. Det har skrivits under av 194 länder. Genom att skriva under Parisavtalet åtog sig länderna att arbeta för att hålla den globala uppvärmningen under 1.5 grader – någonting som FN:s klimatpanel IPCC har visat är nödväntidgt för att kunna undvika de värsta konsekvenserna av klimatkrisen. De länder med höga utsläppsländer är idag inte i närheten av att nå upp till vad de lovar i Parisavtalet.

Du kan läsa mer om Parisavtalet på UNFCCC:s hemsida.