Global klimatstrejk 25 september!

Skolstrejkrörelsen Fridays For Future utlyser en global aktionsdag för klimatet den 25:e september 2020. Över hela världen kommer det att ske demonstrationer och manifestationer som anpassas efter hur situationen gällande covid-19 skiljer sig mellan olika länder. I Sverige har hundratals aktivister börjat planera aktiviteter för en rättvis och hållbar omställning efter coronapandemin.

Kommande månader och år kommer, enligt den förenade klimatforskningen, att vara avgörande om vi ska klara Parisavtalets 1,5-gradersmål eller ens målet att hålla oss väl under 2 graders temperaturhöjning. Om vi ska minimera riskerna för att sätta igång oåterkalleliga kedjereaktioner bortom mänsklig kontroll är det nu vi måste agera.

– Pandemin har visat oss att politiker har makt att agera snabbt och i enlighet med den bästa tillgängliga forskningen. Men inte ens under en pandemi blir klimathotet mindre reellt. Inga åtgärder har tagits för att minska globala utsläpp av växthusgaser på ett hållbart och rättvist sätt. De miljardbelopp som just nu investeras för att bekämpa pandemin och dess konsekvenser måste vara i linje med Parisavtalet, säger Alde Fermskog, Fridays For Future Växjö.

Fridays For Future kommer att fortsätta protestera så länge exploateringen av naturen tillåts fortgå. Manifestationerna kommer att organiseras på ett sätt som säkerställer tryggheten för alla deltagare, med de hygieniska åtgärder som krävs. I det fall att fysiska protester blir olämpliga kommer aktionerna att ske digitalt.

– Miljontals människor har redan förlorat sina hem och liv på grund av klimatkrisen, och coronapandemin har inte gjort situationen lättare för de på flykt. Makthavare måste börja prioritera mänskliga rättigheter framför ekonomisk vinst. Kejsaren är naken – exploateringen av natur och kultur världen över måste få ett slut, säger Alma Andersson från Fridays For Future Gävle.

Under de senaste månaderna har coronapandemin tvingat aktivister att tänka om och använda digitala former av protest för att kräva mer ambitiös klimatpolitisk handling, då massdemonstrationer inte varit lämpliga på grund av coronapandemin. Den 25:e september är det andra globala aktionsdatumet för året.

För mer information och intervjuer, kontakta:
Alde Fermskog, alde.fermskog@outlook.com
Alma Andersson, alma.a@hotmail.se+46706602635

För övriga frågor, kontakta Fridays For Future Sverige
fridaysforfuture.swe@gmail.com

Uppdaterad information om planeringen kommer löpande på:
https://fridaysforfuture.se/strejker/september-25/
https://www.facebook.com/fridaysforfuture.swe
https://www.instagram.com/fridaysforfuture.swe/
https://twitter.com/FFF_Sweden