Global Skolstrejk 25 Mars

#RöstFörRättvisa

Den rikaste 1% av världens befolkning är ansvariga för 15% av utsläppen och deras årliga utsläpp är mer än 75 gånger högre än den fattigaste hälftens utsläpp. Utsläpparna är samma aktörer som gör att många lever på existensminimum, har dåliga arbetsvillkor och utsätts för förtryck i olika former. Därför måste vi strejka för att kräva en rättvis omställning som sätter marginaliserade gruppers behov i första rummet.

 

Mer info kommer!

Strike Locations12:00 to 14:00

16:00

12:00 to 17:00

16:00 to 18:00

Göteborg

To strike

15:00 to 17:00

Jönköping

To strike

12:00 to 18:00

17:00 to 18:30

Karlskrona

To strike

16:00 to 17:00

15:00 to 16:00

12:00

Kävlinge

To strike

15:30 to 17:00

Lidköping

To strike

16:00

Linköping

To strike

16:00 to 17:00

12:00 to 14:00

15:00

Norrköping

To strike

15:00 to 17:00

Stockholm

To strike

12:30 to 15:00

Sundsvall

To strike

16:00 to 17:00

16:30 to 17:30