Avesta - Storstrejk den 27 September

Adress

Lilla torget

Tid