Västervik


Adress: 

Stora TorgetTid: 

15:00 till 16:00Organisatör: Göran Nordström

Email: 

goran.nordstrom@gmail.com

Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/260925794584279/?ref=bookmarks

Våra krav gentemot våra politiker och makthavare:
1. Klimat och miljö rättvisa (equity) för alla
2. Begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5 grader över förindustriella nivåer.
3. Följa Parisavtalet och bevisa det.
4. Lyssna på den bästa tillgängliga förenade vetenskapen. Lyssna på klimatforskningen.
Ta med egna sakyltar el banderoller