”Sveriges sista naturskogar måste skyddas nu – de kan inte återplanteras sen”