Hur gör jag för att starta en strejk?

Bestäm dig för en plats. Helst utanför ditt kommunhus eller på ett stort torg.

Ansök om tillstånd för att få ha din strejk/demonstration där!