Vad är IPCC?

IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change. Det är FN:s organ för bedömning och sammanställning av klimatforskning. IPCC ger regelbundna bedömningar av den vetenskapliga grunden för klimatförändringar, dess effekter och framtida risker samt alternativ för anpassning och mildring av klimatkrisen.

Du kan läsa mer om IPCC här.