Klimatstrejkare lanserar upprop

Fyra år efter att Fridays For Future Sveriges klimatstrejk började lanserar rörelsen ett klimatupprop som kräver “en grundläggande förändring av våra politiska och ekonomiska system.” Uppropet, som består av tre avsnitt, är skapat i samråd med klimatforskare och personer som själva drabbats hårt av klimatkrisen. Lanseringen sker inför demonstrationer som anordnas i samband med FN-konferensen Stockholm+50 och höstens val.

Uppropet understryker vikten av FN:s klimatpanel IPCC:s forskning, som bland annat visat att det krävs djupa ekonomiska och strukturella samhällsförändringar för att hantera klimatförändringarna.

 

“Uppropet visar gapet mellan vad som överhuvudtaget diskuteras inom Sveriges nuvarande partipolitik och vad forskningen så tydligt visat behövs. Vi måste rösta, men det räcker inte att bara delta i demokratin på valdagen. Ett verkligt politiskt skifte kräver att vi gör våra röster hörda genom att demonstrera.”, säger Linna Gadde från Fridays For Future Sverige.

 

I september mobiliserar man därför till storskaliga demonstrationer över hela landet. Målet är att sätta klimatkrisen och sammankopplade samhällsproblem på den politiska agendan och sätta press på såväl nuvarande som kommande regering.

 

“När koldioxidutsläppen kommer från de allra rikaste, industrier som exploaterar samiska marker och koloniala stormakter – då går det inte att isolera klimatkrisen från andra orättvisor. Det är samhällsproblem som i grunden hänger ihop. Med vårt upprop vill vi visa problemen ur ett holistiskt synsätt och samla alla delar av samhället i gemensam protest”, säger Agnes Hjortsberg från Fridays For Future Sverige.

 

Läs uppropet här

 

Följ Fridays For Future Sverige:

Instagram

Facebook

Twitter

https://fridaysforfuture.se/