Material

På den här sidan kan du hitta filmer, böcker, podcasts, debattartiklar och ännu mer som har att göra med klimatkrisen!

 

En av de viktigaste aspekterna av en fungerande demokrati är att alla ska ha lätt tillgång till kvalitetsinformation. Det är ännu viktigare i vårt dagliga samhälle där greenwashing har blivit normen och där vem som helst kan dela information utan att behöva vara en specialist i ämnet. Vi har därför bestämt oss att hjälpa dig som är intresserad av att få en djupare förståelse av klimatkrisen med att skapa en lista av pålitliga och solida rekommendationer på dokumentärer, videos, böcker och debattartiklar. Här kan du hitta material som förklarar hur klimatkrisen fungerar på en djupare nivå samt material som handlar om olika aspekter av klimatkrisen som får väldigt lite uppmärksamhet, som verkligheten bakom våra svenska ”skogar” till exempel. Om du vill läsa debattartiklar vi har skrivit så kan du klicka här!

 

 

Dokumentärer

More of Everything

En grundlig och nyanserad sågning av det svenska skogsbrukets greenwashing som redogör för varför biobränslen är en bluff, hur kalhyggesbruket är en klimat- och miljökatastrof, skillnaden på skog och trädplantage, hur skogen kan hjälpa oss i klimatkrisen, korruptionen i svensk skogspolitik och mycket mer. Allt på 60 koncisa minuter!

 

Slaget om skogen

SVTs dokumentärserie granskar det svenska skogsbruket utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Kalhuggning som är den dominerande skogsbruksmetoden utgör ett hot för klimatet och den biologiska mångfalden. EU misstänker också olaglig kartellbildning bland svenska skogsbolag och EU-kommissionen genomför gryningsräder hos bla Stora Enso & Södra.

 

 

 

Videor

The Earth’s Carbon Cycle

Denna korta, extremt intuitiva och nästan hypnotiserande video visar med all önskvärd tydlighet hur vi förflyttat enorma mängder kol från under marken till atmosfären och världshaven, samt hur denna utveckling accelererat under de senaste decennierna.

 

SNÖLEJONINNA – Sofia Jannok – Climate Live Sweden (HD)

Den samiska artisten och aktivisten Sofia Jannok håller ett tal på Climate Live i Kungsträdgården 16 oktober 2021. Hon berättar om hur urfolk skyddar den sista friska naturen i hela världen och om hennes egna relation till naturen. Ett mycket sevärt tal, följt av en fantastisk låt.

 

 

 

Böcker

The Climate book – Greta Thunberg

En heltäckande antologi med över hundra författare som alla skrivit korta essäer om olika ämnen. Forskare, aktivister och författare skriver om olika aspekter av klimatkrisen med stöd i deras personliga expertis och erfarenhet och ger tillsammans en väldigt heltäckande bild av den kris vi står i.

 

Skogslandet – en granskning – Lisa Röstlund

Den grävande journalisten Lisa Röstlund berättar om skog, skogsbruk och i synnerhet Sveriges skogsindustri och hur destruktiv den är för miljö, klimat & urfolk. Hon redogör för korruptionen som finns mellan skogsindustrin, skogsstyrelsen och forskare på SLU och visar hur stor makt Sveriges största utsläppsindustri har över svensk politik.

Less is More – Jason Hickel

En bok som redogör för hur den tillväxtdrivna kapitalistiska världsekonomin drivit oss till dessa ekologiska kriser, varför grön tillväxt är en omöjlighet och varför endast ett grundläggande systemskifte av den globala ekonomin kan hindra den globala uppvärmningen.

Stöld – Ann-Helén Laestadius

Den svensk-samiska journalisten och författaren Ann-Helén Laestadius skildrar livet i Sápmi, livet som urfolk i modern tid och den oerhörda rasism som samer i Sverige får utstå. Ett måste för alla svenskar att läsa för att förstå den situation som det urfolk som försvarar våra sista friska naturskogar lever med.

Straff – Ann-Helén Laestadius

Uppföljaren till Ann-Helén Laestadius succé Stöld. Boken skildrar hur det var att gå på nomadskolan för samer under 1950-talet men även hur det var att vara människa och same under 1980-talet. Boken är både mörk men innehåller ljusa glimtar om det allmänmänskliga.

 

 

 

 

The Ecology of Freedom – Murray Bookchin

En tidig beskrivning av våra ekologiska problem som konsekvenser av våra sociala förhållanden. Kärnkonceptet är socialekologin, som försöker beskriva hur dominans och hierarki i vårt samhälle leder till en dominans över, och till slut förstörelse av, naturen. Det finns några av hans verk som är översatta till svenska.

Firmament – Simon Clark

En bok som förklarar mycket om atmosfären på ett lättläst sätt, och även går in på historien bakom vetenskapen om atmosfären. Boken visar också hur meteorologin, så som många andra vetenskaper, blivit formad av den Europeiska kolonialismen. Bra bok för de som är intresserade i den vetenskapliga bakgrunden men inte riktigt vet var de ska börja.

 

Klimatpsykologi – Kali Andersson, Frida Hylander och Kata Nylén

Boken klimatpsykologi är en bok som fokuserar på beteendeförändringar. Den lyfter även fram vikten av kollektiv organisering för att kunna möjliggöra systemförändring och omställning. En ögonöppnare för den som vill förstå varför vissa väljer att agera och andra väljer att bara göra ingenting. Samtidigt skapar boken förståelse för hur vi människor tror att vi gör större insatser för klimatet än vad det i själva verket är i realiteten.

The dawn of everything – David Graeber och David Wengrow

Boken är en historisk beskrivning av olika sociala förhållanden och samhällen. Den riktar kritik mot den vanliga västerländska historieskrivning om ursprunget av civilisationen.

How to blow up a pipeline – Andreas Malm

En kort bok som beskriver hur klimataktivismen sett ut förr, nu och möjliga vägar den kan ta framåt. Boken är uppdelad i tre kapitel: Learning from past struggles, breaking the spell och fighting despair. En bra handbok för den nya eller gamla aktivisten. Den har nu även kommit som filmatisering.

Tyst Jord – Dave Goulson

”Tyst jord är lika delar kärleksförklaring till insekter, elegi över en värld på väg att förloras och kamplystet manifest för en grönare planet” (hämtat från Adlibris.se). En bok om vikten av biologisk mångfald och att vi agerar nu! Titeln är en blinkning åt Rachel Carsons bok Tyst vår (1962) om skadan vi människor åsamkar den biologiska mångfalden.

 

 

 

 

 

 

Podcasts

Crazy Town – PCI 

En podd om det härliga läget vår planet befinner sig i. Många avsnitt där de tar upp olika aspekter av krisen, ofta med en expert på ämnet, och med mycket humor.

Tillväxtparadigmet – Hannes Anagrius 

”Tillväxtparadigmet är en podcast om vårt ekonomiska system, om tillväxtens drivkrafter, om våra globala kriser och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. ” (från hemsidan; tillvaxtparadigmet.se)

 

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fridaysf/public_html/wp-content/themes/kawebb-child/page-material.php on line 57