Vänersborg - Skolstrejk För Klimatet 2 September

Address

Gågatekrysset (korsningen Edsgatan/Sundsgatan)

Time