Mark - Global Klimatstrejk 25 September

Address

Boråsvägen 40, 511 54 Kinna

Time

Contact


Tyst protest med uppmaning att Mark ska bli fossilfritt till 2025!