Öckerö - Global Klimatstrejk 25 September

Address

Sockenvägen 13, Öckerö

Time

Contact


FridaysForFuture utlyser global klimatstrejk och vi mobiliserar så många
som möjligt utanför varje kommunhus i hela Sverige!
Våra krav gentemot våra politiker och makthavare:
1. Klimat och miljö rättvisa (equity) för alla
2. Begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5 grader över
förindustriella nivåer.
3. Följa Parisavtalet och bevisa det.
4. Lyssna på den bästa tillgängliga förenade vetenskapen. Lyssna på